Banner

นิทรรศการเนื่องในโอกาสต่างๆ

ออกแบบนิทรรศการเนื่องในโอกาสต่างๆ


นิทรรศการ Ramsi ด้านหน้า
Ramsi
การจัดนิทรรศการ RAMSI ที่หมู่เกาะ Solomon เพื่อแสดงถึงเรื่องราวความช่วยเหลือโดยประเทศต่างๆจำนวน 15 ประเทศ ด้านในนิทรรศการแบ่งออกเป็นโซนต่างๆโดยมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน โดยออกแบบนิทรรศการด้วยโทนสีขาว ภายในห้องแสดงนิทรรศการสีดำ ส่วนด้านบนเป็นธงชาติของแต่ละประเทศที่ได้ส่งความช่วยเหลือ


นิทรรศการ Ramsi ประวัติ

นิทรรศการ Ramsi บอร์ด Ramsi

นิทรรศการ Ramsi บอร์ดเสียงจากประชาชน

นิทรรศการ Ramsi บอร์ดความตึงเครียด

นิทรรศการ Ramsi บอร์ดสร้างใหม่

งานครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
งานนิทรรศการประกอบด้วย งานออกแบบซุ้มทางเข้า บอร์ดนิทรรศการ แท่นโชว์ของรางวัล บูธนักเรียน 

นิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซุ้มทางเข้า

นิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประวัติโรงเรียน

นิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลงานนักเรียน 1

นิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โครงการในพระราชดำริ

นิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลงานนักเรียน 2

นิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา บอร์ดกิจกรรมของโรงเรียน
นิทรรศการ ๙ ทศวรรษแห่งความภักดี สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
นิทรรศการประกอบด้วย ซุ้มทางเข้า บอร์ดนิทรรศการ ฉากถ่ายรูป เวที


นิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี ซุ้มทางเข้า

นิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี บอร์ดประวัติ

นิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี ดิสเพลย์นิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี ดิสเพลย์ 2

นิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี บอร์ด 2

นิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี เวที

นิทรรศการกรมราชทัณฑ์ 
ประกอบด้วย บอร์ดนิทรรศการจำนวน 5 บอร์ด ซึ่งแต่ละบอร์ดเป็นเนื้อหาก้าวที่ 1-5 แสดงถึงความเป็นมาของกรม ออกแบบโดยใช้โทนสีเลือดหมูซึ่งเป็นสีของกรม และมีกล่องไฟเพื่อให้ดูน่าสนใจ ด้านบนมีป้ายนิทรรศการ


นิทรรศการกรมราชทัณฑ์

นิทรรศการกรมราชทัณฑ์ ด้านขวา

นิทรรศการกรมราชทัณฑ์ ด้านซ้ายนิทรรศการคุณค่าหลักร่วมของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ประกอบด้วยบอร์ดนิทรรศการจำนวน 6 บอร์ด เรียงต่อกันเป็นคำว่า VALUES
สถานที่จัดงาน : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์


นิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด V

นิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด A

นิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด L

นิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด U

นิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด E

นิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด S
Toyota Exhibition
นิทรรศการ ประวัติ Toyota ประกอบด้วยบอร์ดนิทรรศการ 4 บอร์ดที่มีเนื้อหาต่างๆ ได้แก่ บอร์ดประวัติความเป็นมาของโตโยต้า บอร์ด CSR บอร์ดโครงการถนนสีขาว บอร์ดสิ่งแวดล้อม

บอร์ดนิทรรศการโรงงานโตโยต้า
ECO AGRI Exhibition

นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับศัตร์พืช ประกอบด้วยบอร์ด 2 บอร์ดแต่ละบอร์ดมีเนื้อหาต่างกัน สามารถเล่นเกมกับบอร์ดได้เช่นเปิดป้าย เรียงลำดับ


บอร์ดนิทรรศการ BCA

บอร์ดนิทรรศการ Trichoderma