รับออกแบบนิทรรศการ

รับออกแบบจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสต่างๆ Exhibition Design


สำหรับลูกค้าที่มีพื้นที่จัดนิทรรศการ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆ หรือเนื่องในโอกาสต่างๆ เราจะช่วยสื่อสารสิ่งที่ลูกค้าต้องการออกมาเป็นรูปธรรม โดดเด่น เข้าใจง่าย สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลให้กับผู้เข้าชมได้รับรู้ 
งานอาจจะเป็นงานที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ วันสำคัญ หรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น เนื้อหาสามารถเป็นได้ทั้ง ประวัติความเป็นมา ผลงานต่างๆ งานศิลปะ หรือวัตถุที่จับต้องได้


นิทรรศการ Ramsi ด้านหน้านิทรรศการ Ramsi บอร์ดเสียงจากประชาชนนิทรรศการ Ramsi บอร์ด Ramsi
นิทรรศการ Ramsi บอร์ดความตึงเครียดนิทรรศการ Ramsi ประวัตินิทรรศการ Ramsi บอร์ดสร้างใหม่

Ramsi
การจัดนิทรรศการ RAMSI ที่หมู่เกาะ Solomon เพื่อแสดงถึงเรื่องราวความช่วยเหลือโดยประเทศต่างๆจำนวน 15 ประเทศ ด้านในแบ่งออกเป็นโซนต่างๆโดยมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน โดยออกแบบด้วยโทนสีขาว ภายในห้องสีดำ ส่วนด้านบนเป็นธงชาติของแต่ละประเทศที่ได้ส่งความช่วยเหลือ


นิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด Vนิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด Aนิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด Lนิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด Uนิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด Eนิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด S

นิทรรศการคุณค่าหลักร่วมของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ประกอบด้วยบอร์ดจำนวน 6 บอร์ด เรียงต่อกันเป็นคำว่า VALUES
สถานที่จัดงาน : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นิทรรศการกรมราชทัณฑ์ ด้านซ้ายนิทรรศการกรมราชทัณฑ์ ด้านขวานิทรรศการกรมราชทัณฑ์

นิทรรศการกรมราชทัณฑ์ 
ประกอบด้วย บอร์ดจำนวน 5 บอร์ด ซึ่งแต่ละบอร์ดเป็นเนื้อหาก้าวที่ 1-5 แสดงถึงความเป็นมาของกรม ออกแบบโดยใช้โทนสีเลือดหมูซึ่งเป็นสีของกรม และมีกล่องไฟเพื่อให้ดูน่าสนใจ ด้านบนมีป้ายนิทรรศการ
การจัดนิทรรศการคืออะไร?


การจัดนิทรรศการ สำหรับงานที่ไม่ใช่บูธแสดงสินค้า งานนิทรรศการคืองานที่จัดขึ้นเพื่อแสดงข้อความ ข้อมูล รูปภาพ สินค้า หรือวัตถุต่างๆ ด้วยภาพหรือเสียง ตามเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับรู้ รับทราบถึงสิ่งที่ผู้จัดต้องการนำเสนอ โดยสามารถในพื้นที่ใดก็ได้ ตั้งแต่ห้องโถง หรือพื้นที่ว่างในสถานที่ต่างๆ สามารถเป็นงานชั่วคราว หรือว่าถาวรก็ได้