Banner

รับออกแบบนิทรรศการ

ออกแบบนิทรรศการ
รับออกแบบจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสต่างๆ Exhibition Design


สำหรับลูกค้าที่มีพื้นที่จัดนิทรรศการ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆ หรือเนื่องในโอกาสต่างๆ เราจะช่วยสื่อสารสิ่งที่ลูกค้าต้องการออกมาเป็นรูปธรรม โดดเด่น เข้าใจง่าย สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลให้กับผู้เข้าชมได้รับรู้ 
การจัดนิทรรศการอาจจะเป็นงานที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ วันสำคัญ หรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น เนื้อหาสามารถเป็นได้ทั้ง ประวัติความเป็นมา ผลงานต่างๆ งานศิลปะ หรือวัตถุที่จับต้องได้
นิทรรศการ Ramsi ด้านหน้านิทรรศการ Ramsi ประวัตินิทรรศการ Ramsi บอร์ด Ramsi
นิทรรศการ Ramsi บอร์ดเสียงจากประชาชนนิทรรศการ Ramsi บอร์ดความตึงเครียดนิทรรศการ Ramsi บอร์ดสร้างใหม่
นิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซุ้มทางเข้านิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประวัติโรงเรียนนิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลงานนักเรียน 1นิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โครงการในพระราชดำรินิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลงานนักเรียน 2นิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา บอร์ดกิจกรรมของโรงเรียน
นิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี ซุ้มทางเข้านิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี บอร์ดประวัตินิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี ดิสเพลย์
นิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี ดิสเพลย์ 2นิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี บอร์ด 2นิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี เวที
นิทรรศการกรมราชทัณฑ์นิทรรศการกรมราชทัณฑ์ ด้านขวานิทรรศการกรมราชทัณฑ์ ด้านซ้าย
นิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด Vนิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด Aนิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด L
นิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด Uนิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด Eนิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด S
บอร์ดนิทรรศการโรงงานโตโยต้าบอร์ดนิทรรศการ BCAบอร์ดนิทรรศการ Trichoderma


การจัดนิทรรศการคืออะไร?


การจัดนิทรรศการ สำหรับงานที่ไม่ใช่บูธแสดงสินค้า งานนิทรรศการคืองานที่จัดขึ้นเพื่อแสดงข้อความ ข้อมูล รูปภาพ สินค้า หรือวัตถุต่างๆ ด้วยภาพหรือเสียง ตามเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับรู้ รับทราบถึงสิ่งที่ผู้จัดต้องการนำเสนอ โดยสามารถรับออกแบบนิทรรศการในพื้นที่ใดก็ได้ ตั้งแต่ห้องโถง หรือพื้นที่ว่างในสถานที่ต่างๆ สามารถเป็นงานชั่วคราว หรือว่าถาวรก็ได้