รับออกแบบนิทรรศการ

ออกแบบนิทรรศการ
รับออกแบบจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสต่างๆ Exhibition Design


สำหรับลูกค้าที่มีพื้นที่จัดนิทรรศการ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆ หรือเนื่องในโอกาสต่างๆ เราจะช่วยสื่อสารสิ่งที่ลูกค้าต้องการออกมาเป็นรูปธรรม โดดเด่น เข้าใจง่าย สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลให้กับผู้เข้าชมได้รับรู้ 
การจัดนิทรรศการอาจจะเป็นงานที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ วันสำคัญ หรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น เนื้อหาสามารถเป็นได้ทั้ง ประวัติความเป็นมา ผลงานต่างๆ งานศิลปะ หรือวัตถุที่จับต้องได้
นิทรรศการ Ramsi ด้านหน้านิทรรศการ Ramsi ประวัตินิทรรศการ Ramsi บอร์ด Ramsi
นิทรรศการ Ramsi บอร์ดเสียงจากประชาชนนิทรรศการ Ramsi บอร์ดความตึงเครียดนิทรรศการ Ramsi บอร์ดสร้างใหม่
Ramsi
การจัดนิทรรศการ RAMSI ที่หมู่เกาะ Solomon เพื่อแสดงถึงเรื่องราวความช่วยเหลือโดยประเทศต่างๆจำนวน 15 ประเทศ ด้านในแบ่งออกเป็นโซนต่างๆโดยมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน โดยออกแบบด้วยโทนสีขาว ภายในห้องสีดำ ส่วนด้านบนเป็นธงชาติของแต่ละประเทศที่ได้ส่งความช่วยเหลือ

นิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซุ้มทางเข้านิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประวัติโรงเรียนนิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลงานนักเรียน 1นิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โครงการในพระราชดำรินิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลงานนักเรียน 2นิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา บอร์ดกิจกรรมของโรงเรียน
งานครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
งานประกอบด้วย งานออกแบบซุ้มทางเข้า บอร์ดนิทรรศการ แท่นโชว์ของรางวัล บูธนักเรียน 

นิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี ซุ้มทางเข้านิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี บอร์ดประวัตินิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี ดิสเพลย์
นิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี ดิสเพลย์ 2นิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี บอร์ด 2นิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี เวที
นิทรรศการ ๙ ทศวรรษแห่งความภักดี สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
งานการประกอบด้วย ซุ้มทางเข้า บอร์ดนิทรรศการ ฉากถ่ายรูป เวที

นิทรรศการกรมราชทัณฑ์นิทรรศการกรมราชทัณฑ์ ด้านขวานิทรรศการกรมราชทัณฑ์ ด้านซ้าย
นิทรรศการกรมราชทัณฑ์ 
ประกอบด้วย บอร์ดนิทรรศการจำนวน 5 บอร์ด ซึ่งแต่ละบอร์ดเป็นเนื้อหาก้าวที่ 1-5 แสดงถึงความเป็นมาของกรม ออกแบบโดยใช้โทนสีเลือดหมูซึ่งเป็นสีของกรม และมีกล่องไฟเพื่อให้ดูน่าสนใจ ด้านบนมีป้ายนิทรรศการ

นิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด Vนิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด Aนิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด L
นิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด Uนิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด Eนิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด S
นิทรรศการคุณค่าหลักร่วมของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ประกอบด้วยบอร์ดนิทรรศการจำนวน 6 บอร์ด เรียงต่อกันเป็นคำว่า VALUES
สถานที่จัดงาน : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

บอร์ดนิทรรศการโรงงานโตโยต้าบอร์ดนิทรรศการ BCAบอร์ดนิทรรศการ Trichoderma
Toyota Exhibition
ประวัติ Toyota ประกอบด้วยบอร์ดนิทรรศการ 4 บอร์ดที่มีเนื้อหาต่างๆ ได้แก่ บอร์ดประวัติความเป็นมาของโตโยต้า บอร์ด CSR บอร์ดโครงการถนนสีขาว บอร์ดสิ่งแวดล้อม

ECO AGRI Exhibition

นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับศัตร์พืช ประกอบด้วยบอร์ด 2 บอร์ดแต่ละบอร์ดมีเนื้อหาต่างกัน สามารถเล่นเกมกับบอร์ดได้เช่นเปิดป้าย เรียงลำดับการจัดนิทรรศการคืออะไร?


การจัดนิทรรศการ สำหรับงานที่ไม่ใช่บูธแสดงสินค้า งานนิทรรศการคืองานที่จัดขึ้นเพื่อแสดงข้อความ ข้อมูล รูปภาพ สินค้า หรือวัตถุต่างๆ ด้วยภาพหรือเสียง ตามเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับรู้ รับทราบถึงสิ่งที่ผู้จัดต้องการนำเสนอ โดยสามารถรับออกแบบนิทรรศการในพื้นที่ใดก็ได้ ตั้งแต่ห้องโถง หรือพื้นที่ว่างในสถานที่ต่างๆ สามารถเป็นงานชั่วคราว หรือว่าถาวรก็ได้