รับออกแบบนิทรรศการ

ออกแบบนิทรรศการ
รับออกแบบจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสต่างๆ Exhibition Design


สำหรับลูกค้าที่มีพื้นที่จัดนิทรรศการ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆ หรือเนื่องในโอกาสต่างๆ เราจะช่วยสื่อสารสิ่งที่ลูกค้าต้องการออกมาเป็นรูปธรรม โดดเด่น เข้าใจง่าย สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลให้กับผู้เข้าชมได้รับรู้ 
งานอาจจะเป็นงานที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ วันสำคัญ หรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น เนื้อหาสามารถเป็นได้ทั้ง ประวัติความเป็นมา ผลงานต่างๆ งานศิลปะ หรือวัตถุที่จับต้องได้


นิทรรศการ Ramsi ด้านหน้านิทรรศการ Ramsi บอร์ดเสียงจากประชาชนนิทรรศการ Ramsi บอร์ด Ramsi
นิทรรศการ Ramsi บอร์ดความตึงเครียดนิทรรศการ Ramsi ประวัตินิทรรศการ Ramsi บอร์ดสร้างใหม่

Ramsi
การจัดนิทรรศการ RAMSI ที่หมู่เกาะ Solomon เพื่อแสดงถึงเรื่องราวความช่วยเหลือโดยประเทศต่างๆจำนวน 15 ประเทศ ด้านในแบ่งออกเป็นโซนต่างๆโดยมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน โดยออกแบบด้วยโทนสีขาว ภายในห้องสีดำ ส่วนด้านบนเป็นธงชาติของแต่ละประเทศที่ได้ส่งความช่วยเหลือ

นิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซุ้มทางเข้านิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประวัติโรงเรียนนิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลงานนักเรียน 1
นิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา บอร์ดกิจกรรมของโรงเรียนนิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลงานนักเรียน 2นิทรรศการครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โครงการในพระราชดำริงานครบรอบ 77 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
งานประกอบด้วย งานออกแบบซุ้มทางเข้า บอร์ดนิทรรศการ แท่นโชว์ของรางวัล บูธนักเรียน 

นิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี ซุ้มทางเข้านิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี บอร์ดประวัตินิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี บอร์ด 2
นิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี เวทีนิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี ดิสเพลย์นิทรรศการ 9 ทศวรรษแห่งความภักดี ดิสเพลย์ 2

งาน ๙ ทศวรรษแห่งความภักดี สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ประกอบด้วย ซุ้มทางเข้า บอร์ดนิทรรศการ ฉากถ่ายรูป เวที
นิทรรศการกรมราชทัณฑ์ ด้านซ้ายนิทรรศการกรมราชทัณฑ์ ด้านขวานิทรรศการกรมราชทัณฑ์

นิทรรศการกรมราชทัณฑ์ 
ประกอบด้วย บอร์ดจำนวน 5 บอร์ด ซึ่งแต่ละบอร์ดเป็นเนื้อหาก้าวที่ 1-5 แสดงถึงความเป็นมาของกรม ออกแบบโดยใช้โทนสีเลือดหมูซึ่งเป็นสีของกรม และมีกล่องไฟเพื่อให้ดูน่าสนใจ ด้านบนมีป้ายนิทรรศการ

บอร์ดนิทรรศการประวัติโตโยต้าบอร์ดนิทรรศการ CSRบอร์ดนิทรรศการถนนสีขาวบอร์ดนิทรรศการสิ่งแวดล้อมบอร์ดนิทรรศการ BCATrichoderma บอร์ดนิทรรศการToyota Exhibition
บอร์ดประวัติภายในออฟฟิศ โรงงาน Toyota ประกอบด้วยบอร์ดนิทรรศการ 4 บอร์ดที่มีเนื้อหาต่างๆ ได้แก่ บอร์ดประวัติความเป็นมาของโตโยต้า บอร์ด CSR บอร์ดโครงการถนนสีขาว บอร์ดสิ่งแวดล้อม

ECO AGRI Exhibition

บอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับศัตรูพืช ประกอบด้วยบอร์ด 2 บอร์ดแต่ละบอร์ดมีเนื้อหาต่างกัน สามารถเล่นเกมกับบอร์ดได้เช่นเปิดป้าย เรียงลำดับ

นิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด Vนิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด Aนิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด Lนิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด Uนิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด Eนิทรรศการคุณค่าหลักร่วม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอร์ด S

นิทรรศการคุณค่าหลักร่วมของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ประกอบด้วยบอร์ดจำนวน 6 บอร์ด เรียงต่อกันเป็นคำว่า VALUES
สถานที่จัดงาน : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

นิทรรศการโรงเรียนศรีอยุธยา 1นิทรรศการโรงเรียนศรีอยุธยา 2นิทรรศการโรงเรียนศรีอยุธยา 3


Sriayudhya Exhibition
นิทรรศการโรงเรียนศรีอยุธยา แสดงกิจกรรมต่างๆ กีฬา การเรียนรู้สร้างสรรค์  

นิทรรศการอีสานเดิ้น ภาพรวม 1นิทรรศการอีสานเดิ้น ภาพรวม 2นิทรรศการอีสานเดิ้น ผนังหลัง

อีสานเดิ้น Exhibition
นิทรรศการโชว์อัญมณีของภาคอีสาน บอร์ดข้อมูลอัญมณี หุ่นโชว์และตู้โชว์การจัดนิทรรศการคืออะไร?


การจัดนิทรรศการ สำหรับงานที่ไม่ใช่บูธแสดงสินค้า งานนิทรรศการคืองานที่จัดขึ้นเพื่อแสดงข้อความ ข้อมูล รูปภาพ สินค้า หรือวัตถุต่างๆ ด้วยภาพหรือเสียง ตามเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับรู้ รับทราบถึงสิ่งที่ผู้จัดต้องการนำเสนอ โดยสามารถในพื้นที่ใดก็ได้ ตั้งแต่ห้องโถง หรือพื้นที่ว่างในสถานที่ต่างๆ สามารถเป็นงานชั่วคราว หรือว่าถาวรก็ได้