บูธยาและเครื่องมือแพทย์


รับออกแบบบูธยาและเครื่องมือแพทย์  Medical Booth Design

งานแสดงสินค้าเครื่องมือแพทย์อาจประกอบไปด้วย ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ บริภัณฑ์การแพทย์ วัสดุการแพทย์และวัสดุฝังในทางศัลยกรรม เครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง บูธในงานแสดงสินค้าทางการแพทย์ต้องการภาพลักษณ์ที่ดูสะอาด ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 

ตัวอย่างงานออกแบบบูธยาและเครื่องมือแพทย์


บูธ Perceptraบูธงานทันตกรรมบูธ BJH

Perceptra is a deep tech startup, providing artificial intelligence services to assist doctors in medical image diagnosis.
NUDENT : Thailand's leader for dental distributor
BJH Medical : เครื่องเอกซเรย์ อัลตร้าซาวด์ เครื่องมือผ่าตัด ห้องผ่าตัด รวมถึงเครื่องมือวินิจฉัยต่างๆ

บูธงาน Thailand Labบูธงาน Thailand Labบูธนีโอไบโอเทค

Gene Plus : leading distributor company in the biotechnology and molecular diagnostic market in Thailand
Bang Trading : Laboratory Chemical and Apparatus
Neo Biotech : ทันตกรรมรากเทียม โดยการใช้นวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ รวมกับเทคนิคขั้นสูงเผื่อให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด

บูธงาน Imcasบูธงานประชุมวิชาการบูธงานทันตกรรม
TSK : เข็มฉีดยา
Penthrox : ยา
SD Tantavade : วัสดุทางทันตกรรม

บูธ MD Healthcareบูธ Medica งานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์บูธอ้วยอันโอสถ

MD Healthcare : อุปกรณ์การแพทย์
Medica : โคมไฟผ่าตัด
อ้วยอันโอสถ : ยาแผนโบราณและสมุนไพร, อาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย, ชาแคปซูล

บูธ Nature Biotecบูธ Arjohuntleighบูธ Health Baby

Nature Biotec : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยคุณค่าจากสมุนไพรและสารสกัดธรรมชาติ
Getinge : เครื่องมือผ่าตัด
Healthbaby : ธนาคารสเต็มเซลล์ ผู้นำด้านธุรกิจเต็มเซลล์ และเป็นสมาชิกของเฮลธแบงค์ ไบโอเทค

บูธ BJCบูธ BJCบูธ BJC

BJC : จำหน่ายจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงและเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก Futuro, Nabota, Botulax

บูธ Comenบูธ Comenบูธ Qiagen

Comen : monitoring, ECG diagnosis, ultrasonic maternal & fetal monitoring, anesthesia, neonatal nursing, and OR devices
QIAGEN : Sample to Insight solutions for molecular testing

บูธ BJCบูธ Botulaxบูธ Cosma

BJC : จำหน่ายจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงและเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก Futuro, Nabota, Botulaxตัวอย่างงานแสดงสินค้าRCST Exhibition

งานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นงานเกี่ยวกับการประชุมการรักษาทางศัลยกรรมที่มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่าต่อการนำไปใช้รักษาผู้ป่วยในระยะยาว การประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย ได้จัดร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ได้เชิญศัลยแพทย์ในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมประชุมเป็นวิทยากร และนำเสนอผลงานทางวิชาการของศัลยศาสตร์ทุกสาขา เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสปการณ์ในการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรม และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างศัลยแพทย์ในภูมิภาคให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้ย ซึ่งมีโอกาสทำให้การประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยศัลบแพทย์เป็นศูนย์กลางการประชุมศัลยแพทย์ภูมิภาคนี้ในอนาคต

rcst.or.th


RCRT Exhibition

งานประชุมใหญ่ทางวิชาการของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งจะเป็นการจัดร่วมกันระหว่างราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เช่นดังที่ผ่านมา แน่นอนว่าต้องมีความยิ่งใหญ่และเน้นความเป็น เป็นสหสาขา เพื่อแสดงถึงความสามัคคีของพวกเราชาวรังสีวิทยา ในครั้งนี้ เราใช้ชื่อการประชุมว่า “Better Practice, Better Outcome” โดยมุ่งหวังให้แต่ละหัวข้อของการประชุม มุ่งเน้นสู่การปฎิบัติได้จริง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า ไม่ใช่เพียงแต่ภาคทฤษฎีเท่านั้น

การประชุมใหญ่ยังคงมีทุกรูปแบบครบถ้วน เพื่อสมาชิกและผู้สนใจในทุกระดับ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน, ความรู้ทันสมัย, การอภิปรายร่วมเพื่อแนวทางของความร่วมมือระหว่างสหสาขา โดยแบ่งเป็นห้องย่อย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกเข้าฟังได้ตามความสนใจ รวมถึงความสนุกสนานจากการแสดงของแพทย์ประจำบ้านของแต่ละสถาบันในงานกาลาดินเนอร์

rcrt.or.th