บูธยาและเครื่องมือแพทย์ Medical Booth

บูธ BJHบูธอ้วยอันโอสถบูธงาน Thailand Lab

รับออกแบบบูธยาและเครื่องมือแพทย์  Medical Booth Design


งานแสดงสินค้าเครื่องมือแพทย์อาจประกอบไปด้วย ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ บริภัณฑ์การแพทย์ วัสดุการแพทย์และวัสดุฝังในทางศัลยกรรม เครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง บูธในงานแสดงสินค้าทางการแพทย์ต้องการภาพลักษณ์ที่ดูสะอาด ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 

ตัวอย่างงานออกแบบบูธยาและเครื่องมือแพทย์


บูธ Geneplus งาน Thailand labบูธ Perceptraบูธนีโอไบโอเทค

Geneplus : a professional distributor company in biotechnology
Perceptra is a deep tech startup, providing artificial intelligence services to assist doctors in medical image diagnosis.
Neo Biotech : ทันตกรรมรากเทียม โดยการใช้นวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ รวมกับเทคนิคขั้นสูงเผื่อให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด


บูธงาน Thailand Labบูธงานมหกรรมสมุนไพรบูธงานมหกรรมสมุนไพร
Bang Trading : Laboratory Chemical and Apparatus
Thai Herb : องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแล ของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ได้ประสบความสำเร็จในการผลิตยาแผนปัจจุบันมาแล้ว ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการวิจัย
Wangwan : is herbal balm type product, its purpose is to relieve pain and aim for medical results. Relying on outstanding properties of herbs that company collected from the best resources around the country and developed herbal balm formula by combining Old traditional knowledge medicine with modern innovation and technology. Therefore, Wangwan is considered as premium product in balm product in Thailand which is well known in safety and therapeutic results.

บูธงานทันตกรรมบูธ MD Healthcareบูธ Medica งานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์

NUDENT : Nudent is Thailand's leader for the dental distributor of imported dental materials, equipment, provided to hospitals and dental clinics
MD Healthcare : MD Healthcare Company Limited was established in early 2019 by a group of high experience executives with professional team who expert in importation and distribution of medical equipment and medical IT system. We provide full services from project management, installation, training, and system maintenance with excellence after-sale services. We also have our own research and development team who are expert in designing and programming the safety and high-quality medical IT software to improve better hospital workflow and enhance more productivity.
Medica : โคมไฟผ่าตัด

บูธ Nature Biotecบูธเอสล่าบูธ Thailand Lab

Nature Biotec : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยคุณค่าจากสมุนไพรและสารสกัดธรรมชาติ
Aesla : จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านความงามจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก
Syntech บริษัทนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์ - วิจัยทางวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, เครื่องแก้ว และสารเคมี ที่ใช้ในงานวิเคราะห์, วิจัย, ตรวจวัดและทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ

TDA 2/2023บูธ Comenบูธ Qiagen
SD Tantavade : วัสดุทางทันตกรรม
Comen : monitoring, ECG diagnosis, ultrasonic maternal & fetal monitoring, anesthesia, neonatal nursing, and OR devices
QIAGEN : Sample to Insight solutions for molecular testing

บูธ BJCบูธ BJCบูธ BJC

BJC : จำหน่ายจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงและเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก Futuro, Nabota, Botulaxตัวอย่างงานแสดงสินค้าRCST Exhibition

งานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นงานเกี่ยวกับการประชุมการรักษาทางศัลยกรรมที่มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่าต่อการนำไปใช้รักษาผู้ป่วยในระยะยาว การประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย ได้จัดร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ได้เชิญศัลยแพทย์ในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมประชุมเป็นวิทยากร และนำเสนอผลงานทางวิชาการของศัลยศาสตร์ทุกสาขา เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสปการณ์ในการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรม และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างศัลยแพทย์ในภูมิภาคให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้ย ซึ่งมีโอกาสทำให้การประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยศัลบแพทย์เป็นศูนย์กลางการประชุมศัลยแพทย์ภูมิภาคนี้ในอนาคต

rcst.or.th


RCRT Exhibition

งานประชุมใหญ่ทางวิชาการของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งจะเป็นการจัดร่วมกันระหว่างราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เช่นดังที่ผ่านมา แน่นอนว่าต้องมีความยิ่งใหญ่และเน้นความเป็น เป็นสหสาขา เพื่อแสดงถึงความสามัคคีของพวกเราชาวรังสีวิทยา ในครั้งนี้ เราใช้ชื่อการประชุมว่า “Better Practice, Better Outcome” โดยมุ่งหวังให้แต่ละหัวข้อของการประชุม มุ่งเน้นสู่การปฎิบัติได้จริง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า ไม่ใช่เพียงแต่ภาคทฤษฎีเท่านั้น

การประชุมใหญ่ยังคงมีทุกรูปแบบครบถ้วน เพื่อสมาชิกและผู้สนใจในทุกระดับ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน, ความรู้ทันสมัย, การอภิปรายร่วมเพื่อแนวทางของความร่วมมือระหว่างสหสาขา โดยแบ่งเป็นห้องย่อย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกเข้าฟังได้ตามความสนใจ รวมถึงความสนุกสนานจากการแสดงของแพทย์ประจำบ้านของแต่ละสถาบันในงานกาลาดินเนอร์

rcrt.or.th