บูธยาและเครื่องมือแพทย์

บูธ BJH

BJH Medical
Exhibition : RCST
สินค้า : เครื่องเอกซเรย์ อัลตร้าซาวด์ เครื่องมือผ่าตัด ห้องผ่าตัด รวมถึงเครื่องมือวินิจฉัยต่างๆ

รับออกแบบบูธยาและเครื่องมือแพทย์ 

งานแสดงสินค้าเครื่องมือแพทย์อาจประกอบไปด้วย ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ บริภัณฑ์การแพทย์ วัสดุการแพทย์และวัสดุฝังในทางศัลยกรรม เครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง บูธในงานแสดงสินค้าทางการแพทย์ต้องการภาพลักษณ์ที่ดูสะอาด ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 

ตัวอย่างงานออกแบบบูธยาและเครื่องมือแพทย์

บูธ อ้วยอันโอสถ

อ้วยอันโอสถ
Exhibition : มหกรรมสมุนไพร
สินค้า : ยาแผนโบราณและสมุนไพร, อาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย, ชาแคปซูล


บูธ Nature Biotec

Nature Biotec
Exhibition : มหกรรมสมุนไพร
สินค้า : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยคุณค่าจากสมุนไพรและสารสกัดธรรมชาติ


บูธ Arjohuntleigh
Getinge
Exhibition : RCST
สินค้า : เครื่องมือผ่าตัด

บูธ Health Baby
Healthbaby
Exhibition : Baby Best Buy
สินค้า : ธนาคารสเต็มเซลล์

บูธ Comen
Comen
Exhibition : Neonatology
สินค้า : monitoring, ECG diagnosis, ultrasonic maternal & fetal monitoring, anesthesia, neonatal nursing, and OR devices

บูธ BJC
Cosma
Exhibition : DST
สินค้า : Botox

บูธ Qiagen
QIAGEN
Exhibition : Thailand Lab
สินค้า : Sample to Insight solutions for molecular testing
ตัวอย่างงานแสดงสินค้าRCST 

งานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นงานเกี่ยวกับการประชุมการรักษาทางศัลยกรรมที่มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่าต่อการนำไปใช้รักษาผู้ป่วยในระยะยาว การประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย ได้จัดร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ได้เชิญศัลยแพทย์ในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมประชุมเป็นวิทยากร และนำเสนอผลงานทางวิชาการของศัลยศาสตร์ทุกสาขา เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสปการณ์ในการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรม และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างศัลยแพทย์ในภูมิภาคให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้ย ซึ่งมีโอกาสทำให้การประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยศัลบแพทย์เป็นศูนย์กลางการประชุมศัลยแพทย์ภูมิภาคนี้ในอนาคต

rcst.or.th


RCRT

งานประชุมใหญ่ทางวิชาการของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งจะเป็นการจัดร่วมกันระหว่างราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เช่นดังที่ผ่านมา แน่นอนว่าต้องมีความยิ่งใหญ่และเน้นความเป็น เป็นสหสาขา เพื่อแสดงถึงความสามัคคีของพวกเราชาวรังสีวิทยา ในครั้งนี้ เราใช้ชื่อการประชุมว่า “Better Practice, Better Outcome” โดยมุ่งหวังให้แต่ละหัวข้อของการประชุม มุ่งเน้นสู่การปฎิบัติได้จริง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า ไม่ใช่เพียงแต่ภาคทฤษฎีเท่านั้น

การประชุมใหญ่ยังคงมีทุกรูปแบบครบถ้วน เพื่อสมาชิกและผู้สนใจในทุกระดับ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน, ความรู้ทันสมัย, การอภิปรายร่วมเพื่อแนวทางของความร่วมมือระหว่างสหสาขา โดยแบ่งเป็นห้องย่อย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกเข้าฟังได้ตามความสนใจ รวมถึงความสนุกสนานจากการแสดงของแพทย์ประจำบ้านของแต่ละสถาบันในงานกาลาดินเนอร์

rcrt.or.th