บูธยาและเครื่องมือแพทย์


รับออกแบบบูธยาและเครื่องมือแพทย์  Medical Booth Design

งานแสดงสินค้าเครื่องมือแพทย์อาจประกอบไปด้วย ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ บริภัณฑ์การแพทย์ วัสดุการแพทย์และวัสดุฝังในทางศัลยกรรม เครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง บูธในงานแสดงสินค้าทางการแพทย์ต้องการภาพลักษณ์ที่ดูสะอาด ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 

ตัวอย่างงานออกแบบบูธยาและเครื่องมือแพทย์


บูธ Geneplus งาน Thailand labบูธงานมหกรรมสมุนไพรบูธงานมหกรรมสมุนไพร
Geneplus : a professional distributor company in biotechnology
Thai Herb : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
Wangwan : is herbal balm type product, its purpose is to relieve pain and aim for medical results. Relying on outstanding properties of herbs that company collected from the best resources around the country and developed herbal balm formula by combining Old traditional knowledge medicine with modern innovation and technology. Therefore, Wangwan is considered as premium product in balm product in Thailand which is well known in safety and therapeutic results.

บูธ Perceptraบูธงานทันตกรรมบูธ BJH

Perceptra is a deep tech startup, providing artificial intelligence services to assist doctors in medical image diagnosis.
NUDENT : Thailand's leader for dental distributor
BJH Medical : เครื่องเอกซเรย์ อัลตร้าซาวด์ เครื่องมือผ่าตัด ห้องผ่าตัด รวมถึงเครื่องมือวินิจฉัยต่างๆ

บูธงาน Thailand Labบูธงาน Thailand Labบูธนีโอไบโอเทค

Gene Plus : leading distributor company in the biotechnology and molecular diagnostic market in Thailand
Bang Trading : Laboratory Chemical and Apparatus
Neo Biotech : ทันตกรรมรากเทียม โดยการใช้นวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ รวมกับเทคนิคขั้นสูงเผื่อให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด

บูธงานทันตกรรมบูธ MD Healthcareบูธ Medica งานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
SD Tantavade : วัสดุทางทันตกรรม
MD Healthcare : อุปกรณ์การแพทย์
Medica : โคมไฟผ่าตัด

บูธอ้วยอันโอสถบูธ Nature Biotecบูธ Health Baby
อ้วยอันโอสถ : ยาแผนโบราณและสมุนไพร, อาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย, ชาแคปซูล
Nature Biotec : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยคุณค่าจากสมุนไพรและสารสกัดธรรมชาติHealthbaby : ธนาคารสเต็มเซลล์ ผู้นำด้านธุรกิจเต็มเซลล์ และเป็นสมาชิกของเฮลธแบงค์ ไบโอเทค

บูธ Thailand Labบูธ Thailand Labบูธ Dian Medlab
Syntech บริษัทนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์ - วิจัยทางวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, เครื่องแก้ว และสารเคมี ที่ใช้ในงานวิเคราะห์, วิจัย, ตรวจวัดและทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
Phoenix a leading provider of instrument systems and consumable products for identification quantification, analysis and testing in Thailand. Its mission is to improve the effectiveness of people and organizations by providing analysis products, systems and services that accelerate the advancement of knowledge and enrich the quality of life.
Dian

บูธ BJCบูธ BJCบูธ BJC

BJC : จำหน่ายจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงและเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก Futuro, Nabota, Botulax

บูธ Comenบูธ Comenบูธ Qiagen

Comen : monitoring, ECG diagnosis, ultrasonic maternal & fetal monitoring, anesthesia, neonatal nursing, and OR devices
QIAGEN : Sample to Insight solutions for molecular testing

บูธ BJCบูธ Botulaxบูธ Cosma

BJC : จำหน่ายจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงและเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก Futuro, Nabota, Botulaxตัวอย่างงานแสดงสินค้าRCST Exhibition

งานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นงานเกี่ยวกับการประชุมการรักษาทางศัลยกรรมที่มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่าต่อการนำไปใช้รักษาผู้ป่วยในระยะยาว การประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย ได้จัดร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ได้เชิญศัลยแพทย์ในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมประชุมเป็นวิทยากร และนำเสนอผลงานทางวิชาการของศัลยศาสตร์ทุกสาขา เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสปการณ์ในการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรม และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างศัลยแพทย์ในภูมิภาคให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้ย ซึ่งมีโอกาสทำให้การประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยศัลบแพทย์เป็นศูนย์กลางการประชุมศัลยแพทย์ภูมิภาคนี้ในอนาคต

rcst.or.th


RCRT Exhibition

งานประชุมใหญ่ทางวิชาการของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งจะเป็นการจัดร่วมกันระหว่างราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เช่นดังที่ผ่านมา แน่นอนว่าต้องมีความยิ่งใหญ่และเน้นความเป็น เป็นสหสาขา เพื่อแสดงถึงความสามัคคีของพวกเราชาวรังสีวิทยา ในครั้งนี้ เราใช้ชื่อการประชุมว่า “Better Practice, Better Outcome” โดยมุ่งหวังให้แต่ละหัวข้อของการประชุม มุ่งเน้นสู่การปฎิบัติได้จริง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า ไม่ใช่เพียงแต่ภาคทฤษฎีเท่านั้น

การประชุมใหญ่ยังคงมีทุกรูปแบบครบถ้วน เพื่อสมาชิกและผู้สนใจในทุกระดับ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน, ความรู้ทันสมัย, การอภิปรายร่วมเพื่อแนวทางของความร่วมมือระหว่างสหสาขา โดยแบ่งเป็นห้องย่อย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกเข้าฟังได้ตามความสนใจ รวมถึงความสนุกสนานจากการแสดงของแพทย์ประจำบ้านของแต่ละสถาบันในงานกาลาดินเนอร์

rcrt.or.th